Projektowanie stron Jędrzejów

Świętokrzyskie

Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 – dla kogo jest wówczas niezbędne? Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 dla podmiotów publicznych to pomoc na którą warto się zdecydować nie wyłącznie ze z względu aktualnych przepisów. Dla kobiet z niepełnosprawnościami otaczający świat jest wszystek barier. Czasem te bariery ważna z trudem, ale pokonać, inne jeszcze są nie do zdobycia. Projektowanie stron Zawichost

Projektowanie stron Zawichost

Powtarzało się, że wyłącznie w realnym świecie tak jest, jednak ukazuje się, że też w obecnym świecie wirtualnym niepełnosprawni napotykają wiele barier, których zdobycie na swoją rękę robi się niemożliwe. Wykluczenie cyfrowe było się dla grupy osób niepełnosprawnych faktem. Brak dojazdu do ścian, portali czy aplikacji sprawia, że część treści, usług z których niepełnosprawni mogliby posiadać, są dla nich ważne. Aby wyeliminować ze świata wirtualnego przynajmniej część barier, konsorcjum W3C w którego skład wchodzą przedstawiciele największych firm połączonych z dziedziną IT oraz naukowcy, opracowali wytyczne określane jako WCAG – wytyczne dostępności stron internetowych. Obecnie obowiązują standardy WCAG 2.1 – jakie są skierowane do wszelkich twórców oraz administratorów stron internetowych i aplikacji mobilnych, a szczególnie podmiotów publicznych. To teraz na nich spoczywa obowiązek projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1. Projektowanie stron Zawichost

Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 w świetle prawa

Już standard WCAG 2.0, który stał wydrukowany w roku 2008 został dostrzeżony przez polityków, często w Europie. W Polsce, na platformie tych radach w roku 2012 zostało wydane rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów zewnętrznych i zmiany reklamy w kwestie internetowej i minimalnych wymagań dla organizmów informatycznych. Wtedy był bogaty krok w kierunku bycia stron internetowych przez podmioty publiczne, w taki rób, aby stanowiły one osiągalne dla każdych uczestnikach w współczesnym dodatkowo dla osób niepełnosprawnych. W cztery lata później Parlament Europy uchwalił Dyrektywę 2016/2102 w istocie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji podmiotów sektora publicznego. Ta Rada również korzystała na przygotowanych w roku 2008 zaleceń WCAG 2.0. WCAG 2.0 to dwanaście założeń, jakie pragną dokonać twórcy stron internetowych, aby były dostępne również dla osób niepełnosprawnych. Co jest niezmiernie istotne, te zalecenia uzyskują się nie wyłącznie do ścian internetowych lecz oraz do wszelkich rzeczy, jakie są proste w budów. Zamieszczona w 2016 roku Dyrektywa została uaktualniona po opublikowaniu kolejnej wersji wytycznych dostępności stron internetowych WCAG 2.1. Informacje te były rozszerzeniem WCAG 2.0 i osiągały między innymi i aplikacje mobilne. Na platformie Dyrektywy państwa członkowskie dostosowały swoje przepisy prawne. W Polsce w roku 2019 uchwalono Ustawę o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz. 848) Na platformie tych przepisów podmioty publiczne musiały być strony wspólne z ważnym pozwoleniem na etapie AA, a właściwy minister miał opiekę i utrzymywał projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1. Projektowanie stron Zawichost

Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1, czy uaktualnienie już istniejących?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty publiczne są cel dostosowania własnych właściwości i aplikacji do zapisów Ustawy o wstępie do ścian internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów dostępnych na etapie optymalnym znanym na AA. Pociąga to za sobą konieczność spełnienia pięćdziesięciu warunków. Dostosowanie stron do standardów WCAH 2.1 nie jest sprawą prostą. Wymaga przygotowania przez specjalistów audytu, który odpowie jakie problemy stwarza strona, niespełniająca warunków narzuconych podmiotom publicznym. Prace badawcze, a wtedy naprawcze i kontrolne mogą zająć bardzo sporo czasu, a też finansów. Mienie i projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 robi się rozwiązaniem korzystniejszym, lecz nie można powiedzieć, iż jest dostępne. Programista powinien podczas procesu projektowania stron internetowych lub aplikacji mobilnych dobierać takie elementy, jakie będą wspólne z Regulacją oraz wytycznymi. Trzeba przyznać, że działanie stron internetowych spełniających WCAG 2.1 nie pragnie istnieć milsze z tworzenia stron niespełniających takich wymagań. Niewątpliwą zaletą strony dostępnej dla osób niepełnosprawnych jest wówczas, że mogą przybyć do bardzo większej siły klientów. Projektowanie stron Zawichost

zobacz również Projektowanie stron zgodnych ze standardem WCAG 2.1 – dla kogo jest to obowiązkowe?

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments